Svalan 6

Svalan 6

En kontorsfastighet med Arbetsförmedlingen som hyresgäst.